Outsourcing IT

Outsourcing IT to nowoczesna strategia zarządzania przy wykorzystaniu usług zewnętrznych firm informatycznych.

"Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili. Powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my."

Powyższe słowa, których autorem jest Henry Ford najlepiej oddają istotę outsourcingu.

Outsourcing w terminologii biznesowej oznacza wykorzystanie innych podmiotów do wykonywania określonych zadań i celów. Każda nowoczesna firma powinna posiadać swoją własną infrastrukturę informatyczną. Stworzenie działu informatycznego w małych i średnich firmach jest nieuzasadnione ekonomicznie, najlepiej więc zadania informatyczne powierzyć firmie posiadającej doświadczenie w branży IT.

HT-Partner oferuje swoim Klientom możliwość korzystania z pełni funkcjonalnego działu IT przy znacznej redukcji kosztów z związanych jego utrzymaniem.

Korzyści z outsourcingu:

  • odniżenie kosztów związanych z utrzymaniem działu informatycznego
  • szybki dostęp do wysokiej klasy specjalistów oraz wiedzy technologicznej
  • brak konieczności zatrudniania i szkolenia własnych pracowników
  • skupienie całej uwagi na kluczowych zadaniach firmy
  • ograniczenie zatrudnienia